Visste du at…?

Forventet levealder ved fødsel i Europa er for tiden høyest i Spania (83,2 år), Italia (82,9 år) og Kypros (82,5 år). På Malta kan folk forvente å ha god helse i i meste-parten av sine liv (72,7 år for kvinner og 71,6 år for menn).

Hvert minutt er det to personer verden over som feirer sin 60. fødselsdag.

Yngre arbeidstakere har større sannsynlighet for å bli utsatt for en ulykke, men eldre arbeidstakere kan rammes av flere alvorlige skader og dødsulykker.

Antall personer på verdensbasis som er 60 år eller eldre, var i år 2000 605 millioner. Antallet forventes å stige til 2 milliarder innen 2050 Dette tilsvarer nesten hele befolkningen i Kina, USA, Russland og Japan til sammen.

Å sitte i fem timer eller mer per dag kan være like skadelig for din helse som å røke en pakke sigaretter per dag.

I 2014 var Sverige det land i EU med høyest sysselsetting blant folk mellom 55 og 64 år (74,0%), fulgt av Tyskland (65,6%) og Estland (64,0%).

I en alder av 88 skapte Michelangelo de arkitektoniske planene for kirken Santa Maria degli Angeli i Roma.

Norman Lloyd er en 100 år gammel Hollywood-skuespiller og hans siste film kom ut i 2015. Han har arbeidet i filmbransjen i mer enn 80 år.

I løpet av de neste 50 årene forventes den europeiske befolkningen i arbeidsdyktig alder å minske med nærmere 42 millioner. Dette tilsvarer nesten hele Spanias befolkning.

Italia har den høyeste andel personer over 65 år i Europa (21,4 % i 2014), fulgt av Tyskland (20,8%) og Hellas (20,5%). Videre er Italia det raskest aldrende landet i EU.

75 år gammel ble kreft-overlevende Barbara Hillary en av de eldste, og den første svarte kvinne som har nådd Nordpolen.

Det som er vanskeligst å takle for arbeidstakere over 55 år i Europa, er utestengning fra opplæring, negativ stereotypering blant deres yngre kolleger og mangel på mulighet for å trappe ned gradvis.

I år 2080 kommer 12,3% av EUs totale befolkning til å være 80 år og eldre, sammenlignet med 5,1% i 2014.

Stanislaw Kowalski er den eldste (104 år) idrettsutøver som løper 100-meter. Han løp 100-meter på 32,79 sekunder i 2014 i en konkurranse i Polen.

Nesten 1 av 5 arbeidstakere over 50 år tror ikke at de vil være i stand til å gjøre samme jobb når de er 60.

I EU er det for tiden fire personer i arbeidsdyktig alder for hver person over 65 år. Innen 2060 kommer det kun til å være to.

Verdens eldste doktorand er en tysk kvinne. Hun mottok doktorgraden i en alder av 102 år.

Over 60% av folk som er over 50 år, føler seg i like god form som de alltid har gjort.

For hvert ekstra år med utdannelse reduseres risikoen for demens med 11%.

Den berømte poeten og dikteren Goethe arbeidet til siste slutt. Han ferdigstilte sitt verk Faust 82 år gammel, det samme året som han døde.

Kognitive evner, som intelligens, kunnskap, språk og evne til kompleks problemløsing, vil sannsynlighet stadig forbedres frem til 60 års alder.

Fauja Singh er verdens eldste maratonløper og løp sitt siste maraton i en alder av 101år. Den eldste kvinnelige maratonløper er 92 år gammel og fullførte sitt siste maraton i juni 2015.

I en alder av 52, til tross for kamp mot diabetes og leddgikt, begynte Ray Kroc å bygge merkevaren McDonald. Kroc fortsatte å være involvert i driften av MacDonald frem til sin død i 1984, 82 år gammel.

Biologisk aldring er bare løst knyttet til personens alder i år. Noen 80-åringer har fysiske og psykiske evner som er like gode som mange 20-åringers.

I Lisboa (Portugal) fins det workshops eller kurs i graffiti for seniorer på 65 år og over.

Verdens eldste allmennpraktiserende lege var 100 år gammel. Dr. Kauromal M. Chandiramani (India, født 9. Mai 1899) arbeidet som allmennpraktiserende lege i Bombay i 75 år.

Selv om noen av variasjonene i eldre folks helse gjenspeiler deres genetiske arv, er det meste betinget av deres fysiske og sosiale miljø og den innflytelse disse miljøene har på deres helse (kosthold, fysisk aktivitet, røyking, alkoholinntak).

I en alder av 89 år framførte Arthur Rubinstein en av sine største konserter i Carnegie Hall.

I en alder av 71 år ble Katsusuke Yanagisawa, en pensjonert japansk lærer, den eldste som noen gang har besteget Mount Everest.

Innen 2060 vil den raskest voksende andel av EUs befolkning være i aldersgruppen over 80 år.

Sveits er nummer 1 på Global AgeWatch-indeksen, en indeks som måler eldre personers sosiale og økonomiske velferd. På annen plass kommer Norge, etterfulgt av Sverige, Tyskland og Canada.

Pablo Casals, kjent som verdens største cellist, øvde seg på instrumentet sitt i fire eller fem timer per dag selv da han var 90 år gammel. Da han ble spurt hvorfor han, i sin alder, fortsatt øvde så hardt, svarte han: «Fordi jeg tror at jeg holder på å bli litt bedre.»