God praksis

Helhetlige alderssensitive tiltak

En sementbedrift har over 200 ansatte, hvorav nesten en tredjedel er over 50 år. Ettersom eldre arbeidstakere har større risiko for arbeidsulykker, ville bedriften fokusere på å gjøre arbeidet sunnere og tryggere for alle.

Bedriften tok tak i tematikk som gjelder en aldrende arbeidsstyrke, samtidig som de gjorde forbedringer for samtlige arbeidstakere. De supplerte generelle HMS tiltak, som jevnlige risikovurderinger, etableringen av en helsekomité og innførte forebyggende helsesjekk for alle ansatte, men bedriften fokuserte spesielt på risikoer og tilpasninger for eldre arbeidstakere. Samtidig innførte de helsefremmende tiltak, som foredrag om helserelatert tematikk, tilbud om ernæringsbalanserte måltider i kantinen for ansatte og fysioterapi for alle med rygg- eller muskelproblemer.

Bedriften oppnådde sitt mål om «null ulykker»: i desember 2013 kunne bedriften melde om fire år uten noe tidstap relatert til skade. Bedriften utvidet programmet til hele sin leverandørkjede.

Les mer