Om denne e-guiden

Om denne e-guiden

Denne e-guiden er utgitt av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Den er knyttet til det langsiktige arbeidet for et sikkert og godt arbeidsmiljø (Healthy Workplaces Campaigns). I 2016–17 skjer arbeidet gjennom kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet». 

about this e-guide

I hele Europa utgjør eldre en stadig større andel av befolkningen. Det fører til at gjennomsnittsalderen til arbeidsstyrken stiger og at folk må stå lenger i jobb. Denne e-guiden gir praktisk informasjon, tips og eksempler på at arbeidsstyrken stadig blir eldre og til de mulighetene dette gir.

Innholdet i e-guiden er tilpasset fire forskjellige målgrupper; arbeidsgivere, arbeidstakere, HR-ledere og HMS-medarbeidere (inkludert arbeidstakernes tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og andre som jobber med HMS). Gjennom e-guiden kan du veksle mellom de ulike målgruppeprofilene.