God praksis

Å håndtere fysisk helse

Et stort kullgruveselskap avdekket økende sykefravær og blant sine arbeidstakere. Selskapet startet et program for å redusere sykefravær og forekomster av gjennom forebygging. Programmet skulle også bedre arbeidstakernes helse gjennom bevisstgjøring og helsefremmende aktiviteter.

Programmet var rettet mot alle arbeidstakere, og på tvers av alle avdelinger, både arbeid i gruvene og administrasjon. Ett av elementene i programmet var en samtale med arbeidstakere som kom tilbake til jobb etter sykefravær. Denne samtalen tok sikte på bedre å forstå de arbeidsrelaterte årsakene til sykefraværet og hva slags tilpasninger som kunne behøves og hvordan arbeidsforholdene kunne bedres. Selskapet iverksatte også ergonomiske og psykologiske arbeidsplasstiltak, opplæring, coaching og veiledning, så vel som forebyggende helsesjekk, forebyggende ferier, korte pauser og sportsaktiviteter.

Dette programmet førte til bedret forebygging og tidlig påvisning av sykdommer, særlig . Det reduserte også fraværet og antall ulykker.

Les mer