Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (12) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (4) | P (5) | R (2) | S (2) | T (1) | V (1) | W (1) | Y (1)
 • Åldershantering

  handlar om olika aspekter av företagens förvaltning av personalresurser med ett uttalat fokus på åldrande samt även den allmänna förvaltningen av åldrande personalresurser inom socialpolitiken eller kollektiva förhandlingar. (Source)

  Grundläggande principer för åldershantering är:  

  • Att lägga tonvikten på förebyggande åtgärder snarare än på reaktiv problemlösning;
  • Att fokusera på hela arbetslivet och alla åldersgrupper, inte bara på äldre arbetstagare; samt
  • En holistisk inställning som inbegriper alla aspekter som bidrar till effektiv åldershantering.

  (Source)

 • Åldersprofilering

  (eller åldersstrukturanalys) används för att analysera åldersstrukturen i en organisation  i nutid och framtid.  Resultaten måste tolkas utifrån såväl arbetet och dess uppgifter som personalpolitiken och organisationens utformning. (Source)

 • Anställningsbarhet

  kan definieras som  "en individs komptenser för att kunna anställas" eller en kombination av de faktorer som ger sökanden tillträde till ett arbete, förmågan att behålla det och göra framsteg i sin karriär". (Source)

 • Arbetsdelning

  Ett anställningsförhållande i vilket arbetsgivaren anställer två (eller fler) arbetstagare för att utföra ett enda heltidsjobb. Det är ett slags deltidsarbete som säkerställer att det uppdelade jobbet alltid är bemannat. (Source)

 • Arbetsförmåga

  kan beskrivas som balansen mellan individuella resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsförmågan påverkas även av milön utanför arbetsplatsen. Individuella resurser omfattar följande faktorer:  (1) hälsa och funktionella egenskaper; (2) kunskap och färdigheter; (3) värderingar, attityder och motivering. Arbetsrelaterade faktorer omfattar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap. (Source)

 • Arbetsrelaterad stress

  Människor upplever stress på arbetsplatsen när de känner att det finns en obalans mellan de krav som ställs på dem i arbetet och deras fysiska och psykiska resurser för att uppfylla dessa krav. (Source)

 • Arbetsrisk

  är en källa, situation eller handling som potentiellt kan vålla skada eller ohälsa eller en kombination av båda. (Source)

 • Arbetstid på årsbasis

  Årsbasis eller innebär att man räknar ut och planlägger arbetstagarens arbetstid (och lön) under en ettårsperiod. Det är ett sätt att uppnå mer . (Source)