Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

En flerspråkig e-guide om att hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för en åldrande arbetskraft

Note sulla guida digitale

X

Välkommen!

Andelen äldre människor av Europas befolkning blir allt större, människor måste arbeta längre och medelåldern för arbetstagarna stiger. Därför är det viktigt att:

  • Skapa en sund och säker arbetsmiljö för anställda i alla åldrar
  • Säkerställa att människor kan fullfölja sin karriär med god hälsa.

Den här e-guiden innehåller exempel, tips och praktisk information om åldrande arbetskraft och vilka möjligheter det för med sig. Den visar också hur åldersrelaterade utmaningar kan hanteras på arbetsplatsen.

Innehållet i e-guiden har speciellt utformats för fyra olika målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare, personalansvariga och arbetsmiljöspecialister (inklusive, med tanke på e-guidens syfte, arbetstagarrepresentanter, skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer). Det är möjligt att växla mellan olika profiler i e-guiden.