Visste du att...?

För varje utbildningsår minskar risken för demens med 11%.

Den berömde poeten Goethe arbetade hela sitt liv. Han avslutade boken Faust vid 82 års ålder, samma år som han dog.

Kognitiva färdigheter, såsom intelligens, kunskap, språk och avancerad problemlösning beräknas öka upp till 60 års ålder

Fauja Singh är världens äldsta maratonlöpare. Han sprang sitt sista maratonlopp vid 101 års ålder. Världens äldsta kvinnliga maratonlöpare är 92 år och sprang sitt senaste lopp i juni 2015.

Vid 52 års ålder, trots både diabetes och artrit, skapade Ray Kroc märket Mc Donald's. Kroc deltog aktivt i Mc Donald's verksamhet tills han dog 1984 vid 82 års ålder.

En människas biologiska åldrande är bara löst förknippat med hans eller hennes årsrelaterade ålder. Vissa 80-åringar har samma fysiska och psykiska kapacitet som 20-åringar.

I Lissabon (Portugal) organiseras workshops i gatukonst för äldre invånare som är 65 år eller äldre

Världens äldsta läkare blev 100 år. Dr Kauromal M. Chandiramini (född i Indien 9 maj 1899) arbetade som allmänläkare i Bombay i 75 år.

Även om en del avvikelser i äldre människors hälsa beror på deras genetiska arv orsakas merparten av den fysiska och sociala miljön och hur denna påverkar personens hälsorelaterade beteende (matvanor, fysisk aktivitet, rökning, konsumtion av alkohol).

Vid 89 års ålder framförde Arthur Rubinstein en av sina främsta konserter i Carnegie Hall.

Vid 71 års ålder, blev Katsusuke Yanagisawa, en pensionerad japansk lärare, den äldsta människan som bestigit Mount Everest.

Vid 2060 kommer den snabbast växande delen av EU:s befolkning att vara 80+.

Schweiz ligger på första plats i Global AgeWatch Index som mäter socialt och ekonomiskt välbefinnande för äldre människor. Därefter kommer Norge, Sverige, Tyskland och Kanada

Pablo Casals, en av världens främsta cellister, övade på sitt instrument fyra till fem timmar om dagen när han var 90 år. På frågan om varför han fortfarande tränade så hårt vid så hög ålder svarade han: "Därför att jag fortfarande gör framsteg."

Medellivslängden i Europa är för närvarande högst i Spanien (83,2 år), Italien (82,9 år) och på Cypern (82,5 år). Befolkningen på Malta kan räkna med god en hälsa större delen av livet (72, 7 år för kvinnor och 71,6 år för män.)

Varje minut firar två människor i världen sina 60-års dagar.

Yngre arbetstagare löper större olycksrisk, men äldre arbetstagare är mer benägna att drabbas av allvarliga skador eller dödsolyckor.

Antalet människor över 60 år världen över var 605 miljoner år 2000 och förväntas öka till 2 biljoner vid 2050. Det är nästan lika mycket som Kinas, USA:s, Rysslands och Japans befolkningar tillsammans.

Stillasittande fem timmar eller mer varje dag kan vara lika farligt för din hälsa som att röka ett paket cigarretter om dagen.

2014 fastställdes det största antalet arbetstagare mellan 55 och 64 år i EU i Sverige (74,0%) därefter i Tyskland (65,5%) samt i Estland (64%).

Vid 88 års ålder upprättade Michelangelo byggnadsplaner för kyrkan Santa Maria degli Angeli i Rom

Norman Lloyd är en filmskådespelare i Hollywood som är 100 år gammal. Hans senaste film kom ut 2015. Han har arbetat i filmbranschen i över 80 år.

Inom 50 år förväntas antalet arbetstagare i Europa minska med nästan 42 miljoner (vilket motsvarar snudd på hela Spaniens befolkning).

Italiens befolkning omfattar störst antal människor över 65 år i Europa (21,4% 2014), därefter kommer Tyskland (20,88%) och sedan Grekland (20,5%). Italien är dessutom det land i Europa där befolkningen åldras snabbast.

Vid 75 års ålder, blev Barbara Hillary, som överlevt cancer, en av de äldsta människorna som nått Nordpolen.

Det svåraste att hantera för arbetstagare över 55 år i Europa är uteslutning från fortbildning, klichéartade omdömen från yngre medarbetare och bristen på möjligheter att gradvist gå i pension.

2080 kommer 12,3% av hela EU:s befolkning att vara 80 år och äldre, jämfört med 5,1% 2014

Stanislaw Kowalski är den äldsta (104 år) friidrottaren i 100 m sprint. Han sprang 100 m på 32.79 sekunder under polska veteranmästerskapen 2014 .

Nästan 1 av 5 arbetstagare över 50 år tror att han eller hon inte kommer att kunna utföra samma arbetsuppgifter vid 60 års ålder

För närvarande går det i dagens Europa fyra människor i arbetsför ålder på varje människa över 65 år. Vid 2060 kommer det bara vara två.

Den äldsta människan i världen som doktorerat är en tysk kvinna vid 102 års ålder.

Över 60% av alla människor över 50 år känner sig piggare än någonsin.