Hea tava

Probleemsetele noortele sotsiaalteenuseid osutav noorsootööga tegelev väike organisatsioon märkas, et tema üle 50aastased töötajad puudusid sageli töölt või olid pikalt haiguslehel. Et kinni hoida selliseid kogenud töötajaid, algatati pilootprojekt nende rolli ümberkorraldamiseks osaluspõhimõtte alusel.

Suures söekaevanduses märgati töötajate seas haiguspuudumiste ning luu- ja lihaskonna haiguste esinemissageduse tõusu. Ettevõttes algatati programm, mis oli suunatud haiguspuudumiste ning luu- ja lihaskonna haigusjuhtumite arvu vähendamisele ennetusmeetmete abil. Teine eesmärk oli tugevdada töötajate tervist teadlikkuse tõstmise ja tervisedenduslike tegevuste kaudu.

Väikeses tugiteenuseid osutavas perefirmas töötasid ainult naised, keda vaevasid emotsionaalselt väga nõudliku töö tõttu suur stressitase ja läbipõlemise oht. Et vähendada personalivoolavust, oli vaja leida lahendus töötingimuste parandamiseks.

Lennujaama teenindavas ettevõttes töötab 500 inimest, kellest rohkem kui pooled töötavad vahetustega. Viimastel aastatel täheldati ettevõttes haiguspuudumiste ja töövõimetuse probleemi teravnemist. Algatati programm eesmärgiga parandada töötajate üldist terviseseisundit ning töö ja eraelu tasakaalu läbi kogu elukaart hõlmava lähenemise.

Suur hargmaine ettevõte algatas , et luua tervislik töökeskkond sõltumata vanusest. Mõistes, et töötajaid motiveerivad erinevad asjad, asuti koostama programmi, mis sisaldaks midagi kõigi jaoks.

Tsemenditehases töötab rohkem kui 200 töölist, kellest ligi 20% on vanemad kui 50 aastat. Kuna vanemate tööliste seas on töövigastuste oht suurem, soovis ettevõtja muuta tööd tervislikumaks ja ohutumaks kõikide jaoks.