Käesolevast e-juhendist

Käesolevast e-juhendist

about this e-guide

Kogu Euroopas kasvab eakate inimeste osakaal rahvastikus, inimesed peavad tööl käima kauem ja töötajate keskmine vanus tõuseb. Käesolev e-juhend sisaldab tööjõu vananemisega seotud praktilist teavet, soovitusi ja näiteid ning kirjeldab sellega kaasnevaid võimalusi.

E-juhendi sisu on suunatud neljale erinevale sihtrühmale: tööandjad, töötajad, personalijuhid ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid (sh käesoleva e-juhendi tähenduses ka töötajate esindajad, töökeskkonnavolinikud ning tööinspektorid). E-juhendis on võimalik liikuda ühelt profiililt teisele.