Tervislikud töökohad igale vanusele

Mitmekeelne e-juhend vananeva tööjõu tööohutus- ja töötervishoiualaseks juhtimiseks

Käesolevast e-juhendist

X

Tere!

Kogu Euroopas kasvab eakate inimeste osakaal rahvastikus, inimesed peavad tööl käima kauem ja töötajate keskmine vanus tõuseb. Seetõttu on tähtis:

  • luua ohutuid ja tervislikke töökohti igas vanuses töötajatele;
  • tagada inimestele hea tervis tööelu lõpuni.

Käesolev e-juhend sisaldab tööjõu vananemisega seotud praktilist teavet, juhiseid ja näiteid ning kirjeldab sellega kaasnevaid võimalusi. Juhend tutvustab viise, kuidas vanusega seotud väljakutsetega tööl tegelda.

E-juhendi sisu on suunatud neljale erinevale sihtrühmale: tööandjad, töötajad, personalijuhid ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid (sh käesoleva e-juhendi tähenduses ka töötajate esindajad, töökeskkonnavolinikud ning tööinspektorid). E-juhendis on võimalik liikuda ühelt profiililt teisele.