Hyvät käytännöt

Opteam Nestor on yksityisen yrityksen tarjoama palvelu, jossa vuokrataan eläköityneitä ammattilaisia joko heidän aiempaan yritykseen tai muihin yrityksiin.

Suomen suurin eläkevakuutusyhtiöon laatinut vuonna 2006 Hyvä Ikä –ohjelman, joka kertoo ikäjohtamisen ohjelman perustamisesta ja toteuttamisesta työpaikalla.

Pieni nuorten hyvinvointiin keskittynyt organisaatio, joka tarjoaa sosiaalisia tukipalveluja ongelmanuorille, havaitsi, että yli 50-vuotiaat työntekijät olivat usein sairauslomilla, jotka saattoivat jatkua pitkäänkin. Jotta kokeneet työntekijät saataisiin pysymään töissä, organisaatio käynnisti pilottiprojektin, jossa työntekijät saisivat osallistua rooliensa uudelleensuunnitteluun.

Suuri hiilikaivosyhtiö oli huolissaan työntekijöidensä sairauspoissaolojen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntymisestä. Yhtiö käynnisti ohjelman, jonka tavoitteena oli vähentää sairauspoissaoloja sekä ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tavoitteena oli myös parantaa työntekijöiden terveydentilaa tietämystä lisäävillä ja terveyttä edistävillä toimilla.

Pienessä perhetukipalveluita tarjoavassa organisaatiossa on työntekijöinä pelkästään naisia, joille henkisesti erittäin kuormittava työ aiheutti merkittävää stressiä ja työuupumusta. Yrityksessä oli pystyttävä parantamaan työolosuhteita henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi.

Lentoasemapalveluja tarjoavan yrityksen palveluksessa on 500 työntekijää, joista puolet tekee vuorotyötä. Yritys on viime vuosina havainnut, että sairauspoissaolot ja työkyvyttömyysdiagnoosit ovat lisääntyneet. Yrityksessä aloitettiinkin ohjelma, jonka tarkoituksena oli parantaa työntekijöiden terveydentilaa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista elinkaariajattelun mukaisesti.