O tejto e-príručke

O tejto e-príručke

about this e-guide

V celej Európe rastie podiel starších ľudí na obyvateľstve, ľudia musia dlhšie pracovať a priemerný vek pracovníkov sa neustále zvyšuje. Táto e-príručka poskytuje praktické informácie, tipy a príklady súvisiace so starnutím pracovnej sily a príležitosťami, ktoré to prináša.

Obsah e-príručky je prispôsobený štyrom rôznym skupinám používateľov: zamestnávatelia, pracovníci, pracovníci z oblasti ĽZ a odborní pracovníci BOZP (na účely tejto e-príručky vrátane zástupcov zamestnancov, zástupcov zdravia a bezpečnosti pri práci a inšpektorov práce). E-príručka umožňuje prechádzať z jedného profilu na druhý.