Vedeli ste..?

Ray Kroc sa vo veku 52 rokov napriek boju s cukrovkou a artritídou rozhodol vybudovať značku McDonald‘s. Kroc sa zúčastňoval na činnostiach McDonald‘s až do svojej smrti vo veku 82 rokov v roku 1984.

Biologické starnutie má len voľné prepojenie na vek osoby vyjadrený v rokoch. Niektorí osemdesiatnici majú fyzické a duševné schopnosti podobné mnohým dvadsiatnikom.

V Lisabone (Portugalsko) organizujú grafity dielne pre starších občanov vo veku 65 rokov a viac.

Najstarší praktizujúci všeobecný lekár mal 100 rokov. Dr. Kauromal M. Chandiramani (India, narodený 9. mája 1899) pracoval ako všeobecný lekár v Bombaji po dobu 75 rokov.

Hoci niektoré rozdiely v zdraví starších ľudí odrážajú ich genetické dedičstvo, väčšinu z nich spôsobilo ich fyzické a sociálne prostredie a vplyv týchto prostredí na príležitosti a zdravotné návyky (strava, fyzická aktivita, fajčenie, konzumácia alkoholu).

Arthur Rubinstein odohral jeden zo svojich najúžasnejších recitálov v Carnegie Hall vo veku 89 rokov.

Katsusuke Yanagisawa, japonský učiteľ na dôchodku, sa vo veku 71 stal najstarším človekom, ktorý zdolal Mt. Everest.

V roku 2060 bude najrýchlejšie rastúcou časťou populácie v EÚ veková skupina nad 80 rokov života.

V Global AgeWatch Index (Globálny index sledovania veku), ktorý meria sociálnu a ekonomickú pohodu starších ľudí, je Švajčiarsko na prvom mieste, po ňom nasleduje Nórsko, Švédsko, Nemecko a Kanada.

Pablo Casals, najväčší violončelista na svete, cvičil na tomto nástroji štyri až päť hodín každý deň dokonca aj vo veku 90 rokov. Keď sa ho spýtali, prečo vo svojom veku ešte stále tak tvrdo cvičí, odpovedal: „Pretože si myslím, že robím nejaký pokrok.“

Očakávaná dĺžka života pri narodení v Európe je v súčasnosti najdlhšia v Španielsku (83,2 rokov), Taliansku (82,9 rokov) a na Cypre (82,5 rokov). Na Malte môžu ľudia očakávať, že prežijú najväčšiu časť svojho života v dobrom zdravotnom stave (72,7 rokov u žien a 71,6 rokov u mužov).

Každú minútu oslavujú dvaja ľudia na celom svete svoje šesťdesiate narodeniny.

Pravdepodobnosť výskytu úrazov je vyššia medzi mladšími pracovníkmi, ale starší pracovníci môžu utrpieť viac závažných zranení a smrteľných úrazov.

V roku 2000 bol počet ľudí na celom svete vo veku 60 rokov a starších 605 miliónov a očakáva sa, že do roku 2050 sa zvýši na 2 miliardy. To je takmer celá populácia Číny, USA, Ruska a Japonska spolu.

Sedieť päť alebo viac hodín denne môže rovnako škodiť vášmu zdraviu ako vyfajčiť denne balíček cigariet.

V roku 2014 bola v EÚ najvyššia miera zamestnanosti ľudí vo veku medzi 55 a 64 rokmi vo Švédsku (74,0 %), po ňom nasledovalo Nemecko (65,5 %) a Estónsko (64,0 %).

Michelangelo vytvoril vo veku 88 rokov architektonické plány kostola Santa Maria degli Angeli v Ríme.

Norman Lloyd je storočný hollywoodsky filmový herec a svoj ostatný film uviedol v roku 2015. Pracuje vo filmovom umení viac ako 80 rokov.

Očakáva sa, že v nasledujúcich 50 rokoch obyvateľstvo Európy v produktívnom veku poklesne o temer 42 miliónov (čo zodpovedá takmer celej populácii Španielska).

V Európe má najväčší podiel osôb starších ako 65 rokov Taliansko (21,4 % v roku 2014), po ňom nasleduje Nemecko (20,8 %) a Grécko (20,5 %). Okrem toho je Taliansko najrýchlejšie starnúcou krajinou v EÚ.

Barbara Hillaryová, ktorá prekonala rakovinu, sa vo veku 75 rokov stala jednou z najstarších osôb a prvou černoškou, ktorá dobyla severný pól.

Najťažšia vec, s ktorou sa musia v Európe pracovníci starší ako 55 rokov vyrovnať, je vylúčenie z odbornej prípravy, negatívne stereotypy medzi ich mladšími kolegami a nedostatok príležitostí na postupný odchod do dôchodku.

V roku 2080 bude mať 12,3 % celkovej populácie EÚ 80 rokov a viac v porovnaní s 5,1 % v roku 2014.

Stanislaw Kowalski je najstarší (104 rokov) atlét súťažiaci v pretekoch v behu na 100 m. V roku 2014 počas súťaže v Poľsku zabehol 100 m za 32,79 sekúnd.

Takmer 1 z 5 pracovníkov starších ako 50 rokov neverí, že bude schopný vykonávať tú istú prácu, keď bude mať 60 rokov.

V súčasnosti pripadajú v EÚ na každého človeka staršieho ako 65 rokov štyria ľudia v produktívnom veku. V roku 2060 to budú len dvaja.

Najstarším človekom na svete, ktorému udelili doktorát, je 102-ročná Nemka.

Viac ako 60 % ľudí nad 50 rokov sa cíti v rovnakej kondícii ako vždy.

Každý ďalší rok vzdelávania znamená pokles rizika demencie o 11 %.

Slávny básnik a spisovateľ Goethe pracoval celý svoj život. Svoju slávnu knihu Faust dokončil vo veku 82 rokov a v tom istom veku zomrel.

Kognitívne zručnosti, ako sú napríklad inteligencia, znalosti, jazyk a zručnosti na riešenie zložitých problémov, sa pravdepodobne zlepšujú až do veku 60 rokov.

Fauji Singh je najstarším maratónskym bežcom a svoj posledný maratón zabehol vo veku 101 rokov. Najstaršia maratónska bežkyňa má 92 rokov a svoj posledný maratón zabehla v júni 2015.