Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

E-poradca je rozdelený do štyroch tém, ktoré predstavujú rôzne aspekty starnutia v práci, a uvádza usmernenia pre oblasť riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci a súvisiacej problematiky vo vzťahu k starnúcej pracovnej sile. Okrem toho každá téma obsahuje príklady osvedčených postupov a užitočné odkazy na ďalšie čítanie.

Kliknite na "Prečítajte si", aby ste sa dostali do témy alebo na "+", aby ste sa dozvedeli viac o otázkach, ktorými sa zaoberá každá téma:

 • 1
  1: Starnutie a práca
  • Prečo je starnutie pracovnej sily dôležité pre riadenie ľudských zdrojov?
  • Čo potrebujeme vedieť o starnutí
  -
  +
 • 2
  2: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
  • Čo je vekový manažment?
  • Nábor, profesionálny (kariérny) postup a preradenie
  -
  +
 • 3
  3: Pracoviská odporujúce zdravie
  • Čo je to podpora zdravia na pracovisku?
  • Výhody pracovísk podporujúcich zdravie
  • Faktory úspechu programov podpory zdravia na pracovisku
  -
  +
 • 4
  4: Návrat do práce
  • Prečo je dôležité zaoberať sa návratom do práce?
  • Účinné politiky návratu do práce
  -
  +