Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

E-poradca je rozdelený do štyroch tém, ktoré predstavujú rôzne aspekty starnutia v práci, a uvádza usmernenia pre oblasť riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci a súvisiacej problematiky vo vzťahu k starnúcej pracovnej sile. Okrem toho každá téma obsahuje príklady osvedčených postupov a užitočné odkazy na ďalšie čítanie.

Kliknite na "Prečítajte si", aby ste sa dostali do témy alebo na "+", aby ste sa dozvedeli viac o otázkach, ktorými sa zaoberá každá téma:

 • 1
  1: Starnutie a práca
  • Prečo má starnutie význam pre prácu?
  • Čo potrebujem vedieť o starnutí?
  -
  +
 • 2
  2: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
  • Starnutie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Ako môžem pomôcť vytvoriť bezpečné a zdravé pracovisko?
  -
  +
 • 3
  3: Pracoviská podporujúce zdravie
  • Ako môžu pracoviská podporovať zdravie

  • Čo môžem urobiť pre svoje zdravé starnutie?

  -
  +
 • 4
  4: Návrat do práce
  • Ako mi môže práca pomôcť zotaviť sa?
  • Čo je moja úloha v procese návratu do práce?  
  -
  +