Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Viacjazyčná e-príručka o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre starnúcu pracovnú silu

O tejto e-príručke

X

Vitajte!

V celej Európe rastie podiel starších ľudí na obyvateľstve, ľudia musia dlhšie pracovať a priemerný vek pracovníkov sa neustále zvyšuje. Preto je dôležité:

  • Vytvoriť bezpečné a zdravé pracoviská pre pracovníkov všetkých vekových kategórií.
  • Postarať sa, aby mohli dosiahnuť koniec svojho pracovného života v dobrom zdravotnom stave.

Táto e-príručka poskytuje praktické informácie, tipy a príklady súvisiace so starnutím pracovnej sily a príležitosťami, ktoré to prináša.Tiež ukazuje, ako možno v práci riešiť problémy súvisiace s vekom.

Obsah e-príručky je prispôsobený štyrom rôznym skupinám používateľov: zamestnávatelia, pracovníci, pracovníci z oblasti ĽZ a odborní pracovníci BOZP (na účely tejto e-príručky vrátane zástupcov zamestnancov, zástupcov zdravia a bezpečnosti pri práci a inšpektorov práce). E-príručka umožňuje prechádzať z jedného profilu na druhý.