Sunne arbeidsplasser for alle aldre

Denne e-guiden er bygget rundt fire temaer. Temaene tar for seg ulike sider ved å bli eldre på jobb og gir råd om hvordan du kan arbeide systematisk med HMS for en aldrende arbeidsstyrke. For hvert av temaene gir vi også eksempler på god praksis og nyttige lenker for videre lesning.

Klikk på «les» for å lese om et tema, eller på «+» for å lære mer om emner som tas opp under hvert tema:

 • 1
  1: Aldring og arbeid
  • Hvorfor skal arbeidsgivere ta hensyn til at arbeidsstyrken blir eldre?
  • Det vi trenger å vite om aldring
  -
  +
 • 2
  2: Gode arbeidsplasser hele livet
  • Hva innebærer alderstilpasset ledelse?
  • Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen sett i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke
  • Hvordan håndtere aldersrelaterte endringer
  • Hjerte,  kar og luftveissystemer
  -
  +
 • 3
  3: Helsefremmende arbeidsplasser
  • Hva er helsefremming på arbeidsplasser?
  • Fordeler ved helsefremmende arbeidsplasser
  -
  +
 • 4
  4: Tilbake i arbeid
  • Hvorfor er det viktig å ta opp det å komme tilbake i arbeid?
  • HMS og tilbakekomst til arbeid
  -
  +