Noderīgas saites

ir jēdziens, kas ietver visas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt cilvēku, kam invaliditātes, slimības vai novecošanas dēļ ir mazinājušās , reintegrāciju darba vietā.