Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

Den här e-guiden är uppbyggd runt fyra teman som beskriver olika aspekter av åldrande på arbetet och informerar om systematiskt arbetsmiljöarbete och andra arbetskraftsrelaterade frågor. Dessutom innehåller varje tema exempel på goda lösningar och praktiska länkar med ytterligare information.

Den här e-guiden är uppbyggd runt fyra teman. Genom att klicka på "+" kan du lära dig mer om de områden som beskrivs i varje tema, och genom att klicka på "läs" kan du börja läsa om ett tema.

 • 1
  1: Åldrande och arbete
  • Varför är arbetskraftens åldrande av betydelse för personalförvaltning?
  • Det vi bör veta om åldrande
  -
  +
 • 2
  2: Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar
  • Vad betyder hantering av åldrande?
  • Rekrytering, karriärutveckling och omplacering
  • Kunskapsöverföring, fortbildning och livslångt lärande
  • Flexibla arbetstider
  • Att lämna sin anställning och övergången från arbetsliv till pensionering
  -
  +
 • 3
  3: Hälsofrämjande arbetsplatser
  • Vad betyder främjande av hälsa på arbetsplatsen?
  • Fördelar med hälsofrämjande arbetsplatser
  • Framgångsfaktorer för främjande av hälsa på arbetsplatsen
  -
  +
 • 4
  4: Tillbaka till arbetet
  • Varför är det viktigt att stödja återgången till arbetet?
  • Effektiva strategier för återgång till arbetet
  -
  +