Příklady dobré praxe

Malá agentura poskytující sociální služby mladým lidem v obtížné životní situaci zjistila, že zaměstnanci nad 50 let velmi často chybí v práci nebo jsou dlouhodobě nemocní. Ve snaze udržet si tyto zkušené pracovníky byl spuštěn pilotní projekt zaměřený na změnu pracovní náplně vycházející z aktivního zapojení zaměstnanců.

Vedení velkého uhelného dolu zjistilo zvyšování počtu absencí v důsledku nemocí a poruch svalového a kosterního aparátu. Podnik zavedl program se záměrem snížit počet výskytu absencí a chorob z povolání prostřednictvím prevence. Dalším z cílů bylo zlepšit zdraví pracovníků prostřednictvím propagace zdravého životního stylu.

V malé pečovatelské firmě pracovaly samé ženy. Emoční zátěž spojená s výkonem tohoto typu povolání vedla u zaměstnankyň k velkému stresu, včetně syndromu vyhoření. Ve snaze zabránit velké fluktuaci pracovníků bylo třeba najít způsob, jak zlepšit jejich pracovní podmínky.

Podnik zajišťující služby na letišti zaměstnává 500 zaměstnanců, více než polovinu z nich na směny. V posledních letech se potýkal se stále větší mírou absencí v důsledku nemocnosti a trvalého zdravotního postižení. Podnik zahájil program na podporu zdraví zaměřený na lepší sladění pracovního a osobního života.

Velká nadnárodní firma zavedla program na podporu zdraví, zaměřený na vytváření zdravých podmínek pro všechny věkové skupiny. Firma si uvědomila, že lidé bývají motivováni různě, a proto se rozhodla přijít s programem, z něhož si mohl něco vybrat každý.

Cementárna zaměstnává více než 200 pracovníků, z nichž téměř jedna třetina je ve věku nad 55 let. Vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou více náchylní ke zraněním, se podnik rozhodl zlepšit podmínky pro podporu zdraví na pracovišti.