O této e-příručce

O této e-příručce

Vypracování této e-příručky si objednala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v rámci  kampaně „Zdravé pracoviště 2015-2016“

about this e-guide

Počet starších obyvatel v Evropě neustále roste. Lidé musejí na trhu práce setrvávat déle a průměrný počet odpracovaných let se neustále zvyšuje. Tato e-příručka poskytuje praktické informace, tipy a příklady vztahující se ke stárnutí pracovní síly a příležitostí, které tento proces přináší.

Obsah této e-příručky byl přizpůsoben na míru čtyřem různým typům publika: zaměstnancům, pracovníkům, personalistům a odborníkům na bezpečnost a ochranu při práci (včetně, pro účely této e-příručky, zástupců odborových organizací, BOZP expertů a pracovníků inspektorátu práce). Při prohlížení této příručky můžete přepínat mezi různými profily.