Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

This e-guide has been commissioned by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and is linked to its Healthy Workplaces Campaign 2016-17.

about this e-guide

Σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού μεγαλώνει, οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται. Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τις ευκαιρίες που παρέχει.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού έχει προσαρμοστεί σε τέσσερα διαφορετικά ακροατήρια: εργοδότες, εργαζόμενους, υπευθύνους ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ (συμπεριλαμβανομένων, για τους σκοπούς του παρόντος ηλεκτρονικού οδηγού, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία και των επιθεωρητών εργασίας). Σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος οδηγού είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων προφίλ.