Πληροφορίες προσβασιμότητας

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ένα εργαλείο πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε αυτήν την ιστοθέση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες Προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Η ιστοσελίδα αυτή είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των διεθνών συστάσεων σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτά είναι:

  • 1 - Αρχική σελίδα
  • 2 - Χάρτης ιστοθέσης
  • 3 - Αναζήτηση
  • 4 - Δήλωση απορρήτου
  • 5 - Αλλαγή γλώσσας
  • K - Περιγραφή των πλήκτρων πρόσβασης (σε αυτή τη σελίδα)

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης

 
Πρόγραμμα περιήγησηςWindowsLinuxMac
Internet explorer[Alt] + πλήκτρο πρόσβασηςΔ/Υ 
Chrome[Alt] + πλήκτρο πρόσβασης[Alt] + πλήκτρο πρόσβασης[Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Firefox[Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης[Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης[Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Safari[Alt] + πλήκτρο πρόσβασηςΔ/Υ[Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Opera

Opera 15 ή μεταγενέστερο: [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης

Opera 12.1 ή προγενέστερο: [Shift] [Esc] + πλήκτρο πρόσβασης