Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερα θέματα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της γήρανσης στον χώρο εργασίας και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και για θέματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, κάθε ένα από τα θέματα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση.

Πατήστε στην επιλογή «ανάγνωση» για να ανοίξετε ένα θέμα ή στο «+» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος:

 • 1
  1: Γήρανση και εργασία
  • Γιατί η γήρανση του εργατικού δυναμικού έχει σημασία για τους εργοδότες
  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη γήρανση
  -
  +
 • 2
  2: Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
  • Γήρανση και ασφάλεια και υγεία στην εργασία
  • Πώς μπορώ να συμβάλω στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
  -
  +
 • 3
  3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας
  • Πώς μπορεί ο χώρος εργασίας να εξασφαλίσει την προαγωγή της υγείας

  • Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω την υγιή γήρανσή μου

  -
  +
 • 4
  4: Επιστροφή στην εργασία
  • Πώς μπορεί να βοηθήσει η εργασία στην ανάρρωσή μου?
  • Ποιος είναι ο ρόλος μου στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία?
  -
  +