Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερα θέματα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της γήρανσης στον χώρο εργασίας και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και για θέματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, κάθε ένα από τα θέματα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση.

Πατήστε στην επιλογή «ανάγνωση» για να ανοίξετε ένα θέμα ή στο «+» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος:

 • 1
  1: Γήρανση και εργασία
  • Γιατί η γήρανση αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία;
  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη γήρανση
  -
  +
 • 2
  2: Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
  • Τι είναι η διαχείριση της ηλικίας?
  • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού
  • Αντιμετώπιση αλλαγών που συνδέονται με την ηλικία
  • Μοντέλο ικανότητας για εργασία
  -
  +
 • 3
  3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας
  • Τι είναι η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας;
  • Οφέλη των χώρων εργασίας που προάγουν την υγεία
  -
  +
 • 4
  4: Επιστροφή στην εργασία
  • Γιατί είναι σημαντικό το θέμα της επιστροφής στην εργασία?
  • Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και επιστροφή στην εργασία  
  -
  +