Здравословни работни места за всички възрасти

Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които  са  представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени  указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.

Кликнете на  'прочетете', за да влезете в дадена тема или на  ´+´,  за да научите повече за обсъжданите въпроси  по  всяка отделна тема:

 • 1
  1: Остаряване и труд
  • Защо остаряването на работната сила има отношение към управлението на ЧР?
  • Какво е необходимо да знаем за остаряването 
  -
  +
 • 2
  2: Здравословни работни места за всички възрасти
  • Какво означава  управление на възрастта?
  • Набиране на персонал, развитие на кариерата и пренасочване
  • Трансфер на знания, обучение и учене през целия живот 
  • Практики на гъвкаво работно време
  • Излизане от заетост и преход към пенсиониране
  -
  +
 • 3
  3: Промоция на здравето на работните места
  • Какво представлява промоцията  на здравето на работното място?
  • Ползи от промоцията на здравето на  работните места  
  • Фактори за успех на промоцията на здравето на работното място
  -
  +
 • 4
  4: Връщане на работа
  • Защо е важно да се  търсят решения за  връщане на работа?
  • Ефективни политики за връщане на работа
  -
  +