Zdravo delovno okolje za vse starosti

Ta e-priročnik  sestavljajo štiri teme, ki predstavljajo različne vidike staranja pri  delu in nudijo smernice  za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ter ostalih  vprašanj povezanih s starajočo se delovno silo. Poleg tega so v vsaki temi primeri dobrih praks in uporabne povezave za nadaljnje branje.

Kliknite »preberi«, če želite vstopiti v temo ali »+«, če želite zvedeti več o področjih, zajetih v posamezni temi:

 • 1
  1: Staranje in delo
  • Zakaj je staranje delovne sile pomembno za upravljanje človeških virov?
  • Kaj moramo vedeti o staranju
  -
  +
 • 2
  2: Zdravo delovno okolje za vse starosti
  • Kaj je upravljanje starosti?
  • Zaposlovanje, poklicni razvoj in prerazporeditev
  -
  +
 • 3
  3: Delovna mesta, ki promovirajo zdravje
  • Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?
  • Prednosti delovnih mest, ki promovirajo zdravje
  • Dejavniki uspeha za promocijo zdravja na delovnem mestu
  -
  +
 • 4
  4: Vrnitev na delo
  • Zakaj je pomembno obravnavati vrnitev na delo?
  • Učinkovite politike za vrnitev na delo
  -
  +