Glossarju

Sib it-termini kollha:
Agħżel ittra:
A (2) | D (1) | E (6) | F (1) | G (1) | I (3) | K (2) | L (2) | M (3) | P (4) | R (5) | S (3) | T (2) | W (1) | X (3) | Ħ (1)
  • Assessjar tar-riskju

    L- hu pass fil-proċess tal-immaniġjar tar-riskju tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Permezz tiegħu jiġu identifikati riskji u perikli potenzjali li jistgħu jiġu esposti għalihom il-ħaddiema u jittieħdu deċiżjonijiet dwar miżuri protettivi u preventivi li huma meħtieġa biex jiġu implimentati. Huwa proċess dinamiku li lill-organizzazzjonijiet jippermettilhom jwaqqfu politika proattiva għall-immaniġjar ta' riskji okkupazzjonali. (Sors)