Tervislikud töökohad igale vanusele

Käesolev e-juhend on jaotatud neljaks peateemaks, mis käsitlevad töötajate vananemise erinevaid aspekte ning sisaldavad juhiseid vananeva töötajaskonna tervishoiu ja ohutuse juhtimisega seotud küsimustes. Sellele lisaks on iga teema all näiteid headest tavadest ja linke edasiseks lugemiseks.

Teema avamiseks klikkige sõnal „loe“, samal teemal lisamaterjali avamiseks klikkige märgil „+“:

 • 1
  1. Vananemine ja töö
  • Miks on vananemine oluline tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast?
  • Mida me peame teadma vananemisest
  -
  +
 • 2
  2. Tervislikud töökohad sõltumata east
  • Mis on vanusejuhtimine?
  • Tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis
  • Vanuseliste muutustega seotud probleemide lahendamine
  • Töövõimemudel 
  -
  +
 • 3
  3. Tervist edendavad töökohad
  • Mis on tervisedendus töökohal?
  • Kasu töökohal tervise edendamisest
  -
  +
 • 4
  4. Tööle naasmine
  • Miks on tähtis tegelda tööle naasmise küsimustega?
  • Tööohutus ja töötervishoid ning tööle naasmine 
  -
  +