Tervislikud töökohad igale vanusele

Käesolev e-juhend on jaotatud neljaks peateemaks, mis käsitlevad töötajate vananemise erinevaid aspekte ning sisaldavad juhiseid vananeva töötajaskonna tervishoiu ja ohutuse juhtimisega seotud küsimustes. Sellele lisaks on iga teema all näiteid headest tavadest ja linke edasiseks lugemiseks.

Teema avamiseks klikkige sõnal „loe“, samal teemal lisamaterjali avamiseks klikkige märgil „+“:

 • 1
  1. Vananemine ja töö
  • Miks on tööjõu vananemine oluline personalijuhtimise seisukohalt?
  • Mida me peame teadma vananemisest
  -
  +
 • 2
  2. Tervislikud töökohad sõltumata east
  • Mis on vanusejuhtimine?
  • Värbamine, karjääri kujundamine ja ümberpaigutamine 
  -
  +
 • 3
  3. Tervist edendavad töökohad
  • Rohkem teavet tervisedenduse kohta töökohal ja selle kasulikkusest organisatsioonile.
  • Kasu tervisedendusest töökohal
  • Töökoha tervisedenduse edutegurid 
  -
  +
 • 4
  4: Tööle naasmine
  • Miks on tähtis tegelda tööle naasmise küsimustega?
  • Tõhus tööle naasmise poliitika 
  -
  +