Tervislikud töökohad igale vanusele

Käesolev e-juhend on jaotatud neljaks peateemaks, mis käsitlevad töötajate vananemise erinevaid aspekte ning sisaldavad juhiseid vananeva töötajaskonna tervishoiu ja ohutuse juhtimisega seotud küsimustes. Sellele lisaks on iga teema all näiteid headest tavadest ja linke edasiseks lugemiseks.

Teema avamiseks klikkige sõnal „loe“, samal teemal lisamaterjali avamiseks klikkige märgil „+“:

 • 1
  1. Vananemine ja töö
  • Miks on tööjõu vananemine tööandjale oluline küsimus?
  • Mida me peame teadma vananemisest
  -
  +
 • 2
  2. Tervislikud töökohad sõltumata east
  • Mis on vanusejuhtimine?
  • Tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis
  • Töövõimemudel
  -
  +
 • 3
  3. Tervist edendavad töökohad
  • Rohkem teavet tervisedenduse kohta töökohal ja selle kasulikkusest organisatsioonile.
  • Kasu tervisedendusest töökohal
  -
  +
 • 4
  4. Tööle naasmine
  • Miks on tähtis tegelda tööle naasmise küsimustega?
  • Tööle naasmise edukuse tagamine
  -
  +