O tym przewodniku

O tym przewodniku

Przygotowanie niniejszego e-przewodnika zleciła Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (EU-OSHA) w związku z organizacją kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17.

about this e-guide

W całej Europie rośnie udział osób starszych w populacji ogólnej, ludzie muszą dłużej pracować, a średni wiek pracowników wzrasta. Niniejszy przewodnik zawiera praktyczne informacje, wskazówki i przykłady dotyczące zarówno samego procesu starzenia się siły roboczej, jak i szans, które ten proces ze sobą niesie

Treść tego przewodnika dostosowano do potrzeb czterech głównych grup odbiorców: pracodawców, pracowników, menadżerów ds. HR i ekspertów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (w tym przedstawicieli pracowników, reprezentantów służby bhp i medycyny pracy oraz inspektorów pracy). W trakcie przeglądania treści zawartych w tym podręczniku, istnieje możliwość przełączania się pomiędzy modułami przygotowanymi dla każdej z ww. grup.