Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερα θέματα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της γήρανσης στους χώρους εργασίας και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για θέματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και για θέματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, κάθε ένα από τα θέματα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση.

Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαβάστε» για να ανοίξετε ένα θέμα ή στο «+» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος:

 • 1
  1: Γήρανση και εργασία
  • Γιατί η γήρανση του εργατικού δυναμικού έχει σημασία για τους εργοδότες;
  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη γήρανση;
  -
  +
 • 2
  2: Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
  • Τι είναι η διαχείριση της ηλικίας;
  • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού
  • Μοντέλο "ικανότητας για εργασία"
  -
  +
 • 3
  3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας
  • Τι είναι η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας;
  • Οφέλη από την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας
  -
  +
 • 4
  4: Επιστροφή στην εργασία
  • Γιατί είναι σημαντικό το θέμα της επιστροφής στην εργασία;
  • Διασφάλιση της επιτυχούς επιστροφής στην εργασία
  -
  +