Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ένας πολύγλωσσος ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία υπό το πρίσμα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού

Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

X

Καλώς ήρθατε!

Σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού μεγαλώνει, οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται. Επομένως, είναι σημαντικό:

  • να δημιουργηθούν ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών,
  • να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν υγιείς ως το τέλος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τις ευκαιρίες/προκλήσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό. Περιγράφει επίσης πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στην εργασία οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να προσαρμόζεται στις ανάγκες τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών αποδεκτών: εργοδότες, εργαζόμενοι, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ (συμπεριλαμβανομένων, για τους σκοπούς του παρόντος ηλεκτρονικού οδηγού, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασίο και των επιθεωρητών εργασίας). Σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος οδηγού είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων του οδηγού που αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών.