Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

Den här e-guiden är uppbyggd runt fyra teman som beskriver olika aspekter av åldrande på arbetet och informerar om systematiskt arbetsmiljöarbete och andra arbetskraftsrelaterade frågor. Dessutom innehåller varje tema exempel på goda lösningar och praktiska länkar med ytterligare information.

Den här e-guiden är uppbyggd runt fyra teman. Genom att klicka på "+" kan du lära dig mer om de områden som beskrivs i varje tema, och genom att klicka på "läs" kan du börja läsa om ett

 • 1
  1: Åldrande och arbete
  • På vilket sätt hänger åldrande ihop med arbetsmiljö?
  • Det vi behöver veta om åldrande
  -
  +
 • 2
  2: Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar
  • Vad betyder age management?
  • Säkerhet och hälsa i arbetet mot bakgrund av en åldrande arbetskraft
  • Hantera åldersrelaterade förändringar
  • Hjärt- kärlsystemet och andningsorganen
  • Rörelseapparaten (muskler, ben, leder, ligament och senor)
  • Sinnena 
  • Huden
  • Kognitiva processer 
  • Sömn
  • Work ability model
  -
  +
 • 3
  3: Hälsofrämjande arbetsplatser
  • Vad betyder främjande av hälsa på arbetsplatsen?
  • Fördelar med hälsofrämjande arbetsplatser
  -
  +
 • 4
  4: Återgå till arbete
  • Varför är det viktigt att stödja återgången till arbetet?
  • Arbetsmiljö och återgång till arbetet 
  -
  +