Prassi tajba

Ħiliet u rwoli ġodda

Organizzazzjoni żgħira li toffri servizzi ta’ appoġġ familjari għandha ħaddiema nisa biss li kienu qed ibatu minn livell sinjifikanti ta' stress u meqruda bix-xogħol minħabba l-esiġenzi emozzjonali għoljin li joħloq xogħol bħal dan. Kellhom bżonn isibu mod biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ħalli jitnaqqas il-bdil kontinwu tal-ħaddiema.

Sabiex tiġi pprovduta kura lill-familji f'sitwazzjonijiet diffiċli, hemm bżonn bilanċ tajjeb ta' ħiliet tekniċi u interpersonali. Ix-xogħol jista' jkun iżolat u jqiegħed lill-ħaddiema taħt ħafna strapazz emozzjonali, u barra dan, hemm il-perċezzjoni ta' nuqqas ta' prospetti tal-karriera f'din il-professjoni tal-care. Il-kumpanija żviluppat skema ta' taħriġ għall-ħaddiema biex jiksbu ħiliet ġodda, bil-għan li jsiru "kowċis għall-ħajja". 

Il-proġett "Kowċ għall-Ħajja" kellu żewġ għanijiet. L-ewwel wieħed huwa li jagħti lill-assistenti tal-familji l-ħiliet tal-komunikazzjoni li jeħtieġu biex ilaħħqu b'mod effettiv mal-esiġenzi tar-rwol il-ġdid tagħhom. It-tieni wieħed huwa li jipprovdihom bi kwalifika li hija rikonoxxuta formalment. It-taħriġ huwa volontarju għall-ħaddiema li għandhom aktar minn 45 sena, għalhekk jappella għal carers b'karriera.

Aqra aktar