Gode praksisser

En lille ungdomsforsorgsinstitution, der yder social støtte til unge mennesker med problemer, konstaterede at deres medarbejdere over 50 år var jævnligt fraværende eller langtidssyge. I et forsøg på at fastholde disse erfarne medarbejdere, blev der startet et pilotprojekt hvor målet var at re-designe deres roller ved at bruge en deltagerorienteret tilgang.

Et stort kulminefirma har identificeret stigende sygefravær og hos medarbejderne. Firmaet igangsatte et program for at reducere sygefraværet og forekomsten af via forebyggelse. Formålet var også at forbedre medarbejdernes sundhed gennem opmærksomheds- og sundhedsfremmende aktiviteter.

En mindre serviceorganisation for familier har en medarbejderstab udelukkende bestående af kvinder, som led af stress og udbrændthed i en meget høj grad på grund af de høje følelsesmæssige krav i jobbet. De havde brug for at finde en måde at forbedre arbejdsbetingelserne for at reducere medarbejderudskiftningen.

Et lufthavnsservicefirma har 500 ansatte, hvor mere end halvdelen arbejder i skiftehold. I de seneste år har firmaet identificeret et voksende problem med sygefravær og erhvervsmæssige skavanker. De igangsatte et program for at forbedre medarbejdernes generelle sundhed og arbejdsliv-fritid balance med en livsforløbstilgang.

Et stort multinationalt firma igangsatte et sundhedsfremmende program for at skabe sundere arbejdspladser for alle aldre. De opdagede, at medarbejdere blev motiverede af forskellige ting og begyndte at skabe et program med noget for alle.

Et cementfirma har over 200 ansatte hvor næsten en tredjedel er over 50 år. Da ældre medarbejdere har en øget risiko for at komme til skade på arbejdspladsen vil firmaet gerne fokusere på at gøre arbejdet både sundere og mere sikkert for alle.