O ovom e-vodiču

O ovom e-vodiču

Ovaj e-vodič je naručila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i povezuje se s njezinom kampanjom Zdrava radna mjesta 2016.-2017.

about this e-guide

Diljem Europe, udio starijih osoba u populaciji raste, ljudi moraju raditi duže, a prosječna starost radnika je u porastu. Ovaj e-vodič daje praktične informacije, savjete i primjere koji se odnose na starenje radne snage i mogućnosti koje to donosi.

Sadržaj e-vodiča je prilagođen za četiri različite grupe: poslodavce, radnike, voditelje ljudskih potencijala i stručnjake zaštite na radu (uključujući, za potrebe ovog e-vodiča, predstavnike radnika, predstavnike za sigurnost i zdravljena radu te inspektore rada). U cijelom e-vodiču moguće je prebacivanje između profila.