Zdrava mjesta rada za sve uzraste

E-vodič je strukturiran oko četiri teme koje prikazuju različite aspekte starenja na poslu i daje smjernice za upravljanje sigurnošću i zdravljem i za srodna pitanja glede starenja radne snage. Osim toga, svaka od tema sadrži primjere dobre prakse i korisne poveznice za daljnje čitanje.

Pritisnite na "čitaj" kako biste ušli u temu ili na "+" da biste saznali više o pitanjima  kojima se bavi svaka tema:

 • 1
  1: Starenje i rad
  • Zašto je starenje relevantno za rad? 

  • Što trebam znati o starenju?

  -
  +
 • 2
  2: Zdrava radna mjesta za sve starosne skupine
  • Starenje i zdravlje i sigurnost na radu
  • Kako mogu pomoći u stvaranju sigu
  -
  +
 • 3
  3: Radna mjesta koja promiču zdravlje
  • Kako radna mjesta mogu promicati zdravlje

  • Što mogu raditi kako bih zdravo stario/starila?

  -
  +
 • 4
  4: Povratak na posao
  • Kako mi rad može pomoći da se oporavim?

  • Koja je moja uloga u procesu povratka na posao?

  -
  +