Zdrava mjesta rada za sve uzraste

E-vodič je strukturiran oko četiri teme koje prikazuju različite aspekte starenja na poslu i daje smjernice za upravljanje sigurnošću i zdravljem i za srodna pitanja glede starenja radne snage. Osim toga, svaka od tema sadrži primjere dobre prakse i korisne poveznice za daljnje čitanje.

Pritisnite na "čitaj" kako biste ušli u temu ili na "+" da biste saznali više o pitanjima  kojima se bavi svaka tema:

 • 1
  1: Starenje i rad
  • Zašto je starenje radne snage od značaja za upravljanje  ljudskim resursima (HR)?

  • Što trebamo znati o starenju

  -
  +
 • 2
  2: Zdrava mjesta rada za sve uzraste
  • Što je upravljanje starenjem?
  • Zapošljavanje, razvoj karijere i premještaj
  -
  +
 • 3
  3: Radna mjesta koja promiču zdravlje
  • Što je to promicanje zdravlja na radnom mjestu?
  • Koristi od promicanja zdravlja na radnom mjestu
  • Čimbenici uspješnosti promicanja zdravlja na radnom mjestu
  -
  +
 • 4
  4: Povratak na posao
  • Zašto je važan povratak na posao?

  • Politike za učinkovit povratak na posao

  -
  +