Good practices

Managing psychosocial risks

Veliko zavarovalniško podjetje z več kot 2.000 zaposlenimi je kljub dobri organizacijski klimi, ki jo merijo vsako leto, identificiralo nekaj psihosocialnih tveganj, povezanih z vodenjem in organizacijo dela, neenakim obravnavanjem, pomanjkljivo komunikacijo in neuravnoteženostjo med delom in zasebnim življenjem. Rezultat takšnih tveganj je bila povečana stopnja stresa, izgorelosti in slaba delovna atmosfera.

EXTRA TEXT SLOVENIA