Moj kemijski priročnik | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI za zdrava delovna mesta

Moj kemijski priročnik

 

Daljši vprašalnik bo omogočil natančnejšo analizo vašega trenutnega stanja v zvezi s kemičnimi izdelki in nevarnimi snovmi. Prejeli boste tudi poročilo „Moj kemijski priročnik‟, ki bo vseboval vaše odgovore, seznam opravil, priporočila in nasvete. V tem poročilu so nasveti prilagojeni potrebam vašega podjetja ali delovnih mest na podlagi vaših odgovorov. Obveščeni boste o postopkih in ukrepih dobre prakse, ki vam bodo pomagali ustvariti varno in zdravo delovno okolje.

vprašanj

 1. Piktogrami za nevarnost
 2. Simbol(-i) za nevarnost – dvakrat preverite vprašanje
 3. Izdelki s tveganjem za nastanek požara ali eksplozije
 4. Posebni kemični izdelki in nevarne snovi
 5. Ali na vašem delovnem mestu nastajajo nevarne snovi, ki onesnažujejo zrak?
 6. Izpiralnik za oči in zasilni tuš
 7. Noseča ali doječa delavka
 8. Mladi delavci
 9. Prostor za posebno nacionalno zaščito skupin delavcev
 10. Posebne dejavnosti
 11. Uvozi, mešanje, prepakiranje in distribucija
 12. Posebne kemične snovi – azbest
 13. Opredelite in odstranite nepotrebne kemikalije
 14. Varnostni listi
 15. Varnostni list – nadzor kakovosti
 16. Znanje in ozaveščenost o tveganjih in načinih za varno delo
 17. Znanje in ozaveščenost o tveganjih in načinih za varno delo – ali so znanje in postopki dovolj dobri?
 18. Registracija
 19. Ocena tveganja
 20. Ocena tveganja – ali je dovolj dobra?
 21. Nakup
 22. Postopki za nakup.
 23. Shranjevanje
 24. Ali uporabljate snov ali kemični izdelek samo za namene, ki so navedeni v varnostnem listu?
 25. Zamenjava / nadomestitev nevarnih kemičnih izdelkov
 26. Izmenjava/zamenjava – rezultat
 27. Tehnični ukrepi za zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zrak na delovnih mestih
 28. Tehnični ukrepi za zmanjšanje emisij nevarnih snovi na delovna mesta sodelavcev
 29. Osebna varovalna oprema
 30. Osebna varovalna oprema – preverjanje kakovosti
 31. Znaki in oznake – vedno na voljo
 32. Varnostni ukrep: tuš za izpiranje oči/prha za telo
 33. Varnostni ukrep: izpiralnik za oči in/ali zasilni tuš – nadzor kakovosti
 34. Nezgode pri delu in poškodbe s kemičnimi izdelki ali onesnaževalci zraka.
 35. Poročanje o nezgodah pri delu in poškodbah s kemičnimi izdelki ali onesnaževalci zraka
 36. Spremljanje nezgod pri delu in poškodb s kemičnimi izdelki ali z onesnaževalci zraka