Moj kemijski priročnik | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI za zdrava delovna mesta

Moj kemijski priročnik

 

Sedem vprašanj se bo nanašalo na vaše sedanje prakse glede nevarnih snovi in​kemičnih izdelkov. Če bodo potrebne izboljšave, boste takoj prejeli nasvete o tem, kaj morate storiti in kako to storite čim bolj preprosto in učinkovito.

Ko boste izpolnili teh sedem vprašanj, lahko nadaljujete z daljšim vprašalnikom. Z njim boste pridobili natančnejšo analizo pravil, ki se uporabljajo glede kemičnih izdelkov in nevarnih snovi. Prav tako boste prejeli nasvete glede vašega podjetja v zvezi s postopki za varno ravnanje s kemikalijami in ukrepi dobre prakse.

vprašanj