Politika zasebnosti | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI za zdrava delovna mesta

Politika zasebnosti

Organizacijski del agencije, ki je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov


Andrew Smith, vodja oddelka za obveščanje in oglaševanje


Namen obdelave podatkov


Za pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi tega spletišča se pri vsakem dostopu do spletišča ustvarijo dnevniške datoteke, ki vsebujejo naslednje združene podatke: skupno število obiskov, države uporabnikov, čas trajanja sej in pot brskanja po spletišču, ki so jo uporabniki izbrali med sejami.


Vrsta obdelanih podatkov


V navedene dnevniške datoteke so vključene naslednje informacije:


  • IP-naslov uporabnika;
  • datum in čas, ko je bil uporabnikov zahtevek za dostop do spletišča zabeležen na spletnem strežniku;
  • zahtevani spletni naslov (URL);
  • vrnjena koda HTTP, poslana pošiljatelju zahtevka (uporabniku);
  • čas obdelave, ki ga je porabil pošiljatelj zahtevka;
  • niz uporabnikovega posrednika, ki ga ima pošiljatelj zahtevka. 

Pravna podlaga


Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter njene poznejše spremembe.


Zakonitost obdelave


Obdelava temelji na členu 5(a) Uredbe (EU) 2018/1725  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba).


Prejemniki podatkov


Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi) naslednjim prejemnikom:


  • ustrezno imenovanemu osebju agencije EU-OSHA;
  • zunanjemu ponudniku storitev gostovanja strežnikov agencije EU-OSHA;

Piškotki


Ta stran bo določila začasne sejne piškotke vsakič, ko boste obiskali spletišče. Ti so potrebni za omogočanje seje, vendar ne vsebujejo osebnih podatkov.


Na spletišču se statistični podatki, povezani z uporabo spletne strani, zbirajo z orodjem Matomo. Matomo v celoti gostuje na strežnikih agencije EU-OSHA na območju Evropske unije. Orodje Matomo bo shranilo piškotke v vaš računalnik, vendar ti ne vsebujejo osebnih podatkov. IP-naslov se zbira samo za geografsko statistične namene (država, regija in mesto).


Če ne želite, da bi agencija EU-OSHA z orodjem Matomo sledila vaši dejavnosti, lahko zavrnete njegovo uporabo s klikom na spodnje polje.Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki


Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in spremembo ali njihov izbris oziroma omejitev njihove obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma imajo, kadar je to primerno, pravico do ugovora zoper obdelavo ali pravico do preklica soglasja kadar koli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom (členi 17, 18, 19, 20, 22, 23 in 24 Uredbe (EU) 2018/1725).


Zahteve za uveljavljanje ene od teh pravic morajo biti poslane po elektronski pošti organizacijskemu delu agencije, ki mu je zaupana obdelava podatkov, kot je navedeno v tej izjavi o zasebnosti, vključno z besedo „varstvo podatkov‟.


Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, se lahko omejijo le v primerih, ki so predvideni v členu 25 navedene uredbe.


Informacije o obdobju hrambe podatkov


Informacije v dnevniških datotekah se dve leti hranijo na strežniku agencije EU-OSHA, ki gostuje pri zunanjem ponudniku iz Evropske unije.


Podatki, potrebni za pripravo anonimnih statističnih poročil, pa se hranijo dlje.


Varnostni ukrepi


Vzpostavljene imamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov ali njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkrivanjem ali uničenjem. Med drugim izvajamo notranje preglede naših praks zbiranja, hrambe in obdelave podatkov ter varnostne ukrepe, vključno z ustreznim šifriranjem komunikacij in ukrepi za fizično varovanje, za zagotovitev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, v katerih hranimo osebne podatke.


Zahteva za informacije


Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, dodatne informacije glede obravnave svojih osebnih podatkov, lahko svojo zahtevo naslovijo na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov dpo@osha.europa.eu.


Stik z ENVP


Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.