O e-orodju | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI za zdrava delovna mesta

O e-orodju

E-orodje za nevarne snovi vam podaja pregled nevarnosti za varnost in zdravje, ki so povezane z nevarnimi snovmi in kemičnimi izdelki na delovnih mestih v vašem podjetju. Glede na vaše odgovore boste prejeli prilagojene nasvete, ki so značilni za vaše podjetje, o tem, kako uporabljati dobre prakse in ukrepe ter kako slediti ustreznim pravilom in predpisom. Če boste sprejeli priporočene ukrepe, boste učinkovito zmanjšali tveganja, ki jih povzročajo nevarne snovi in kemični izdelki v vašem podjetju.


E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh in kemičnih izdelkih zagotavlja podporo podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP) ter podjetjem, ki nimajo posebnega znanja o teh vprašanjih, pri njihovem ravnanju z nevarnimi snovmi na delovnem mestu. Cilj tega orodja je predstaviti dobro prakso in ozaveščati ter podjetjem in delavcem olajšati preverjanje njihovih razmer in izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganja.


Orodje temelji na dobro uveljavljenem nacionalnem orodju, KEMIGuiden, švedske organizacije socialnih partnerjev PREVENT. Agencija EU-OSHA je zelo hvaležna podjetju PREVENT, da je to orodje dalo na voljo ter je sodelovalo pri njegovem razvoju z izmenjavo znanja in izkušenj.


E-orodje vam lahko pomaga izboljšati varnost in zdravje v vašem podjetju in na delovnih mestih. Odgovorite na sklop vprašanj in prejeli boste nasvete, ki bodo prilagojeni vašim razmeram. Če boste izvedli ukrepe dobre prakse, ki jih bo predlagalo orodje, boste zmanjšali tveganja, povezana z nevarnimi snovmi in kemikalijami na vašem delovnem mestu. V orodju boste našli tudi informacije o tem, kateri zakoni in predpisi veljajo za vas in kako jih je treba upoštevati.