Dangerous substances
Home EU-OSHA logo
EU logo
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI za zdrava delovna mesta

E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh

Poiščite in zmanjšajte nevarnosti za varnost in zdravje, ki so povezane z nevarnimi snovmi in kemičnimi izdelki na delovnih mestih v vašem podjetju.

Začnete lahko z zelo kratkim vprašalnikom (hitri začetek) s sedmimi vprašanji ali pa takoj začnete z bolj podrobnim vprašalnikom, ki vsebuje 36 vprašanj. Če boste izpolnjevali daljši vprašalnik, lahko svoje odgovore shranite in nadaljujete pozneje. Ko boste izpolnili daljši vprašalnik, boste lahko natisnili poročilo „Moj kemijski priročnik“, ki bo vključeval vaše odgovore, seznam opravil ter priporočila za dobre prakse in ukrepe.

Slovenski partnerji e-orodja o nevarnih kemičnih snoveh so poskrbeli za oblikovani različici publikacij Moj kemijski vodnik – za Kontrolnik kliknite tukaj, za Priporočila kliknite tukaj.

7 vprašanj

Moj kemijski priročnik – hitri začetek

Sedem vprašanj se bo nanašalo na vaše sedanje prakse glede nevarnih snovi in​kemičnih izdelkov. Če bodo potrebne izboljšave, boste takoj prejeli nasvete o tem, kaj morate storiti in kako to storite čim bolj preprosto in učinkovito.

Ko boste izpolnili teh sedem vprašanj, lahko nadaljujete z daljšim vprašalnikom. Z njim boste pridobili natančnejšo analizo pravil, ki se uporabljajo glede kemičnih izdelkov in nevarnih snovi. Prav tako boste prejeli nasvete glede vašega podjetja v zvezi s postopki za varno ravnanje s kemikalijami in ukrepi dobre prakse.
36 vprašanj

Moj kemijski priročnik – daljši vprašalnik

Daljši vprašalnik bo omogočil natančnejšo analizo vašega trenutnega stanja v zvezi s kemičnimi izdelki in nevarnimi snovmi. Prejeli boste tudi poročilo „Moj kemijski priročnik‟, ki bo vseboval vaše odgovore, seznam opravil, priporočila in nasvete. V tem poročilu so nasveti prilagojeni potrebam vašega podjetja ali delovnih mest na podlagi vaših odgovorov. Obveščeni boste o postopkih in ukrepih dobre prakse, ki vam bodo pomagali ustvariti varno in zdravo delovno okolje.

E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh vam podaja pregled nevarnosti nevarnih kemičnih snovi in kemičnih izdelkov, ki jih uporabljate na delovnih mestih v svojem podjetju, za varnost in zdravje pri delu. Glede na vaše odgovore boste prejeli prilagojene nasvete za svoje podjetje o tem, kako izvajati dobre prakse in ukrepe ter upoštevati ustrezna pravila in predpise. Če boste sprejeli priporočene ukrepe, boste učinkovito zmanjšali tveganja, ki jih povzročajo nevarne snovi in kemični izdelki v vašem podjetju.

Agencija EU-OSHA je zelo hvaležna švedskemu podjetju PREVENT in avtorici švedskega priročnika KEMIGuiden Ann-Beth Antonsson, da je svoj priročnik pripravila kot osnovo za razvoj orodja agencije EU-OSHA o nevarnih kemičnih snoveh.


Prevent logo