Politica de confidențialitate | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Prima pagina EU-OSHA logo
EU logo
Locuri de muncă sănătoase prin MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Politica de confidențialitate

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal


Andrew Smith, șeful unității Comunicare și promovare


Scopul prelucrării datelor


În vederea realizării de statistici anonime privind utilizarea acestui site, pentru fiecare accesare a site-ului se creează fișiere jurnal care conțin următoarele date agregate: numărul total de vizite, țările din care provin utilizatorii, durata sesiunilor și calea urmată de utilizatori în cursul sesiunilor.


Tipul de date prelucrate


Fișierele jurnal conțin următoarele informații:


  • adresa IP a utilizatorului;
  • data și ora la care cererea utilizatorului de a accesa site-ul a ajuns la serverul web;
  • adresa URL solicitată;
  • codul de răspuns HTTP furnizat solicitantului (utilizatorului);
  • durata de prelucrare a cererii solicitantului;
  • șirul agentului utilizator al solicitantului. 

Temei juridic


Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, cu modificările ulterioare


Legalitatea prelucrării


Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725  al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „regulamentul”).


Destinatarii datelor


Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):


  • personalul autorizat al EU-OSHA;
  • furnizorul extern care găzduiește serverul EU-OSHA.

Module cookie


Acest site va seta temporar module cookie de sesiune ori de câte ori îl vizitați. Modulele cookie sunt necesare pentru desfășurarea sesiunii, dar nu conțin date cu caracter personal.


Acest site colectează statistici web cu ajutorul software-ului Matomo, găzduit în totalitate pe serverele EU-OSHA din Uniunea Europeană. Matomo va stoca module cookie în calculatorul dumneavoastră, dar acestea nu conțin date cu caracter personal. Matomo primește adresa IP doar în scopul realizării de statistici geografice (țară, regiune și oraș).


Dacă nu doriți ca EU-OSHA să vă urmărească activitatea prin intermediul Matomo, puteți opta pentru dezactivarea acestuia bifând caseta de mai jos.Drepturile persoanelor vizate


Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului de date accesul la datele cu caracter personal care le privesc, precum și rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării datelor privitoare la persoana vizată, sau, după caz, dreptul de a se opune prelucrării sau de a-și retrage oricând consimțământul fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (articolele 17, 18, 19, 20, 22, 23 și 24 din regulament).


Orice solicitare privind exercitarea unuia dintre aceste drepturi trebuie trimisă prin e-mail unității organizatorice a agenției, care este însărcinată cu derularea operațiunilor de prelucrare astfel cum se indică în prezenta declarație de confidențialitate, menționând în subiectul mesajului sintagma „protecția datelor”.


Drepturile persoanelor vizate pot fi restricționate doar în cazurile prevăzute la articolul 25 din regulament.


Informații privind perioada de stocare a datelor


Informațiile conținute în fișierele jurnal sunt păstrate timp de 2 ani pe serverul EU-OSHA, găzduit de un furnizor extern situat în Uniunea Europeană.


Datele utilizate la crearea rapoartelor statistice anonime vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă.


Măsuri de securitate


Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor și măsurilor de securitate care vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, precum și criptarea corespunzătoare a comunicărilor și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm date cu caracter personal.


Solicitări de informații


Pentru orice alte informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor de la EU-OSHA, la adresa dpo@osha.europa.eu.


Sesizarea AEPD


Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa http://www.edps.europa.eu , în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu respectă dispozițiile regulamentului.