My Chemical Guide | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Prima pagina EU-OSHA logo
EU logo
Locuri de muncă sănătoase prin MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE

My Chemical Guide

 

Chestionarul lung vă va ajuta să faceți o analiză mai precisă a modului actual în care vă raportați la produsele chimice și la substanțele periculoase La final veți primi și un raport, intitulat „Ghidul meu privind produsele chimice”, care va conține răspunsurile dumneavoastră, o listă de sarcini de îndeplinit, recomandări și sfaturi. În acest raport, recomandările sunt adaptate nevoilor companiei sau locurilor de muncă de care răspundeți, fiind bazate pe răspunsurile dumneavoastră. Veți primi informații cu privire la procedurile și măsurile care constituie bune practici și care vă vor ajuta să creați un mediu de lucru sigur și sănătos.

întrebări

 1. Pictogramele de pericol
 2. Simbolurile de pericol – întrebare de verificare
 3. Produse cu risc de incendiu sau de explozie
 4. Substanțe și produse chimice periculoase specifice
 5. La locul dumneavoastră de muncă se generează substanțe periculoase care contaminează aerul?
 6. Spălător de ochi și duș de urgență
 7. Femei gravide sau care alăptează
 8. Lucrători tineri
 9. Protecție specifică pentru anumite categorii de lucrători
 10. Activități specifice
 11. Importuri, amestecare, reambalare și distribuire
 12. Substanțe chimice specifice — azbest
 13. Identificarea și eliminarea produselor chimice de care nu aveți nevoie
 14. Fișele cu date de securitate
 15. Fișele cu date de securitate — controlul calității
 16. Cunoașterea și conștientizarea riscurilor și a modului de lucru în condiții de siguranță
 17. Cunoașterea și conștientizarea riscurilor și a modului de lucru în condiții de siguranță — sunt cunoștințele și procedurile suficient de bune?
 18. Registru
 19. Evaluarea riscurilor
 20. Evaluarea riscurilor — este suficient de bună?
 21. Achizițiile
 22. Proceduri de achiziții!
 23. Depozitarea
 24. Folosiți substanța sau produsul chimic doar pentru utilizările menționate în fișa cu date de securitate?
 25. Înlocuirea / substituirea produselor chimice periculoase
 26. Înlocuire / substituire – rezultat
 27. Măsuri tehnice pentru reducerea emisiilor de substanțe periculoase în aer, la locul de muncă
 28. Măsuri tehnice pentru reducerea emisiilor de substanțe periculoase în zonele unde lucrează colegii
 29. Echipament individual de protecție
 30. Echipament individual de protecție – controlul calității
 31. Semnale și etichete – disponibile întotdeauna
 32. Măsură de siguranță: spălător de ochi pentru situații de urgență și/sau duș de urgență
 33. Măsură de siguranță: spălător de ochi pentru situații de urgență și/sau duș de urgență — controlul calității
 34. Accidente și vătămări profesionale care implică produse chimice sau contaminanți generați în aer
 35. Raportarea accidentelor și a vătămărilor profesionale care implică produse chimice sau contaminanți generați în aer
 36. Urmărirea accidentelor și vătămărilor profesionale care implică produse chimice sau contaminanți generați în aer