Ghidul meu privind produsele chimice | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Prima pagina EU-OSHA logo
EU logo
Locuri de muncă sănătoase prin MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Ghidul meu privind produsele chimice

 

Vi se vor adresa șapte întrebări despre practicile dumneavoastră actuale în ceea ce privește substanțele și produsele chimice periculoase. Dacă sunt necesare îmbunătățiri, veți primi de îndată sfaturi cu privire la ce aveți de făcut și la modul cel mai ușor și mai eficient posibil de a lua măsuri.

După ce terminați cele șapte întrebări, aveți opțiunea de a continua cu chestionarul mai lung. Acesta vă va ajuta să faceți o analiză mai precisă a regulilor care se aplică produselor chimice și substanțelor periculoase relevante. De asemenea, veți primi sfaturi și recomandări adaptate companiei dumneavoastră, cu privire la procedurile de manipulare în siguranță a produselor chimice și la măsurile care constituie bune practici.

întrebări

  • 1. Știți ce riscuri asociate substanțelor periculoase pot exista la punctele dumneavoastră de lucru și ați documentat aceste riscuri?
  • 2. Pictogramele de pericol – dacă aveți produse cu astfel etichete, înțelegeți semnificația lor?
  • 3. Dețineți o listă cu produsele chimice utilizate sau depozitate în compania dumneavoastră?
  • 4. Utilizați și înțelegeți fișele cu date de securitate?
  • 5. Compania dumneavoastră derulează vreun proces care generează substanțe chimice? 
  • 6. Lucrătorii sunt conștienți de riscurile pe care le prezintă produsele chimice și știu cum să lucreze în condiții de siguranță și cum să se protejeze?
  • 7. A manifestat vreun angajat simptome sau s-a îmbolnăvit din cauza expunerii la substanțele periculoase prezente sau utilizate în afacerea dumneavoastră?