Despre instrumentul electronic | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Prima pagina EU-OSHA logo
EU logo
Locuri de muncă sănătoase prin MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Despre instrumentul electronic

Acest instrument electronic privind substanțele periculoase vă va oferi o imagine de ansamblu a pericolelor pentru securitate și sănătate asociate substanțelor și produselor chimice periculoase folosite la locurile de muncă din cadrul companiei dumneavoastră. Pe baza răspunsurilor pe care le veți oferi, veți primi sfaturi adaptate, aplicabile în mod specific companiei dumneavoastră, cu privire la modul de aplicare a măsurilor și a bunelor practici și la modul de respectare a regulilor și reglementărilor relevante. Dacă veți lua măsurile recomandate, veți reduce în mod real riscurile cauzate de substanțele și produsele chimice periculoase de la locul de muncă.


Acest instrument EU-OSHA privind substanțele și produsele chimice periculoase are ca scop sprijinirea întreprinderilor, în special a celor mici și mijlocii (IMM-uri) și a celor fără cunoștințe specifice pe această temă, în gestionarea substanțelor periculoase la locul de muncă. Instrumentul este menit să fie unul de bune practici, să sporească gradul de conștientizare și să faciliteze cât mai mult posibil verificarea situației și aplicarea măsurilor de reducere a riscurilor de către companii și lucrători.


Acest instrument se bazează pe un instrument folosit cu succes la nivel național, KEMIGuiden, elaborat de organizația PREVENT din Suedia, unul dintre partenerii noștri sociali. EU-OSHA este foarte recunoscătoare organizației PREVENT pentru punerea la dispoziție a acestui instrument și pentru competența și experiența sa, care au contribuit la dezvoltarea instrumentului nostru.


Instrumentul electronic vă poate ajută să îmbunătățiți securitatea și sănătatea persoanelor din cadrul companiei și al punctelor sale de lucru. Răspundeți la o serie de întrebări și veți primi sfaturi adaptate situației dumneavoastră specifice. Dacă veți pune în aplicare măsurile de bune practici sugerate de instrument, veți reduce riscurile asociate substanțelor și produselor chimice periculoase de la locul de muncă. Instrumentul vă va oferi și informații privind legile și reglementările care vi se aplică, împreună cu modul în care le puteți respecta.